Crys-t maes-b

CYSTADLEUAETH CYNLLUNIO CRYS T MAES B

Mewn partneriaeth a #DyddMiwsigCymru ar 9 Chwefror mae Maes B yn lawnsio cystadleuaeth crys t Maes B.   Rydym yn chwilio am gynllun ar gyfer crys T newydd Maes B ac eisiau gweld beth fedrwch chi ei greu.   Fe fydd yr enillydd lwcus yn ennill tocyn i Faes B 2018 ac wrth gwrs y clod a’r boddhad o weld  nifer o fynychwyr Maes B yn gwisgo eich cynllun chi.

I ymgeisio e bostiwch ffeil res uchel o’ch cynllun i cadi@eisteddfod.org.uk.   Nodwch taw uchsafswm yr ardal argraffu bydd 30cm x 40cm.  Hoffem weld enw Maes B ar y cynllun ond nid yw’r flwyddyn (2018) yn angenrheidiol.  Y dyddiad cau yw 20 Ebrill.

 

MAES B T SHIRT DESIGN COMPETITION

In partnership with #WelshLanguageMusicDay  on 9 February Maes B are launching it’s design a t-shirt competition. We are looking for a new design for our T Shirts and want to see what you can come up with.  The lucky winner will win a ticket to Maes B 2018 plus the satisfaction of seeing many Maes B fans wearing your design this year.

To enter please email a high res file with your design to cadi@eisteddfod.org.uk  . Please note the maximum print area is 30cm x 40cm. Although we would like to see the Maes B name the date (2018) is not essential. The closing date is 20 April.