maes b 2020

4ydd – 8fed o awst, tregaron

BrwydrYBandiau-Image2

Mae Brwydr y Bandiau (cystadleuaeth ar y cyd gyda BBC Radio Cymru) dros y blynyddoedd wedi bod yn ddechreuad anhygoel i gymaint o fandiau fel CHROMA, SYBS, Alffa i enwi ond rhai. Wyt ti’n artist neu yn rhan o fand ifanc a newydd? Dyma dy gyfle di! Gyrra e-bost draw trwy’r linc isod am fwy o wybodaeth. 

Mae tocynnau bargen cynnar Maes B 2020 wedi gwerthu allan ac mae’r ton nesaf nawr ar werth. Mi fydd y tocyn yma yn caniatau mynediad i maes gwersylla Maes B o 12pm a maes yr Eisteddfod Genedlaethol o 4pm ar ddydd Mawrth (4ydd o Awst) ac i bob gig Maes B.