maes b 2020

5ed – 9fed o awst, tregaron

BrwydrYBandiau-Image2

Mae Brwydr y Bandiau (cystadleuaeth ar y cyd gyda BBC Radio Cymru) dros y blynyddoedd wedi bod yn ddechreuad anhygoel i gymaint o fandiau fel CHROMA, SYBS, Alffa i enwi ond rhai. Wyt ti’n artist neu yn rhan o fand ifanc a newydd? Dyma dy gyfle di! Gyrra e-bost draw trwy’r linc isod am fwy o wybodaeth. 

Mae tocynnau bargen cynnar ar gyfer Maes B Ceredigion 2020 nawr ar werth. Mi fydd y tocyn yma yn caniatau mynediad i maes gwersylla Maes B a maes yr Eisteddfod yr Genedlaethol o 16:00 ar ddydd Mawrth ac i bob gig Maes B.

Mi fyddw’n ni’n cyhoeddi tocynnau eraill yn agosach at y dyddiad. 

A oes unrhyw gyfyngiadau o ran oedran?
Mae’n rhaid i chi fod yn 16 oed i fynychu gigs Plan B. Byddwn yn gofyn am brawf o’ch oedran ar gyfer y tocynnau, felly cofiwch ddod ag ID gyda chi. Os na allwch chi ddangos ID dilys pan ofynnir i chi, ni fyddw’n yn gallu caniatau mynediad. Noder hefyd ni chaniateir mynediad i unrhyw blentyn o dan 16 oed hyd yn oed os yng nghwmni oedolyn.

HER 25
Byddwn yn gweithredu polisi Her 25. Os ydych chi dros 18 oed ac yn bwriadu prynu alcohol, sicrhewch eich bod chi’n dod a ID dilys gyda chi. Ceir manylion pellach ar y mathau dilys o ID ar Validate UK. (https://validateuk.co.uk/ )

Mae mathau dilys o ID yn cynnwys:

  • Trwydded yrru neu drwydded yrru dros dro gyfredol, gyda llun.
  • Pasbort dilys (dim llungopi). NI dderbynnir unrhyw basbort sydd ddim yn gyfredol.
  • Cerdyn Cynllun Safonau Prawf Oedran (sy’n dangos hologram PASS).