A oes unrhyw gyfyngiadau o ran oedran?
Mae’n rhaid i chi fod yn 16 oed i fynychu gigs Plan B. Byddwn yn gofyn am brawf o’ch oedran ar gyfer y tocynnau, felly cofiwch ddod ag ID gyda chi. Os na allwch chi ddangos ID dilys pan ofynnir i chi, ni fyddw’n yn gallu caniatau mynediad. Noder hefyd ni chaniateir mynediad i unrhyw blentyn o dan 16 oed hyd yn oed os yng nghwmni oedolyn.
 
HER 25
Byddwn yn gweithredu polisi Her 25. Os ydych chi dros 18 oed ac yn bwriadu prynu alcohol, sicrhewch eich bod chi’n dod a ID dilys gyda chi. Ceir manylion pellach ar y mathau dilys o ID ar Validate UK. (https://validateuk.co.uk/ )

Mae mathau dilys o ID yn cynnwys:
–          Trwydded yrru neu drwydded yrru dros dro gyfredol, gyda llun.
–          Pasbort dilys (dim llungopi). NI dderbynnir unrhyw basbort sydd ddim yn gyfredol.
–          Cerdyn Cynllun Safonau Prawf Oedran (sy’n dangos hologram PASS).