Gofal a Lles

Mae gofal a lles mynychwyr Maes B yn hollbwysig i’r trefnwyr, ac eleni, rydym yn cynnig gwasanaeth newydd ar y maes pebyll.

Rydym yn cydweithio gyda Bugeiliaid Stryd Bangor, sy’n cynnig gwasanaeth bugeilio ym Mangor pob penwythnos, ac Urdd Sant Ioan er mwyn cynnig gwasanaeth lles a gofal o safon ar gyfer ein mynychwyr. Gan gyfuno gwasanaethau’r ddau sefydliad yma gyda’r hyn a gynigir gan ein staff ni, byddwn yn sicrhau bod lles a gofal ein mynychwyr yn cael blaenoriaeth yn y maes pebyll a Maes B.

Bydd cwmni Franco Welsh o Lanilltud Fawr yn gyfrifol am y bwyd yn ystod yr wythnos, ac yn gwerthu byrgyrs, sglodion, cwn poeth, pizzas, crepes, waffls, ysgytlaeth a choffi yn ogystal â brecwast a chinio, gyda’r gwasanaeth ar gael tan 04.00 bob bore. Dyma’r eildro i’r cwmni gynnig gwasanaeth darparu bwyd ym Maes B, a chymaint oedd y croeso’r llynedd fel bod y gwasanaeth wedi’i ymestyn i’r wythnos gyfan ac i gynnig rhagor o ddewis.

Yn ogystal, bydd gan ein noddwyr, Prifysgol Aberystwyth, babell Tipi ‘Dyma dy Le’ sy’n cynnig gofod gorffwys, diodydd ysgafn a lle i wefru ffonau symudol.