Maes B : Brandio newydd / New branding

Mae Maes B yn chwilio am frand newydd!

Maes B yw brawd bach swyddogol yr Eisteddfod liw nos, lle ceir perfformiadau gan dros 20 o brif fandiau Cymru. Enillodd wobrau Digwyddiad Byw Gorau a Hyrwyddwr Gorau yng ngwobrau’r Selar 2016 a 2017. Mae’r wyl wedi tyfu a datblygu dros y blynyddoedd diwethaf, ac erbyn hyn yn cael ei adnabod fel un o prif wyliau gerddoriaeth Cymru.

Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer prosiect brandio Maes B, anfonwch bortffolio digidol ynghyd â dogfen yn amlinellu eich syniadau ar gyfer y gwaith, gan gynnwys amcangyfrif y gost o greu y gwaith.

Anfonwch eich cais at cadi@eisteddfod.org.uk erbyn 18 Rhagfyr 2017.

Byddwn yn ystyried y datganiadau o ddiddordeb ac yn cysylltu â chi erbyn 22ain o Ragfyr, er mwyn eich gwahodd i ddanfon cais ffurfiol ar gyfer y gwaith erbyn 19 Ionawr 2018.

Rhaid i’r brand newydd apelio at y gynulleidfa darged, gweithio ar nifer o blatformau gwhanol megis digidol, print a 3d, a rhaid iddo weithio am fwy na blwyddyn.

Yn eich cais ffurfiol, bydd disgwyl i chi gyflwyno;

  • Logo / Teipograffeg
  • Cynllun lliw
  • Ystyried sut bydd y brand yn gweithio ar wefan Maes B
  • Darparu dogfen canllawiau brand

Rydym yn awyddus i ddefnyddio enw “Maes B” fel y logo mewn ffurf creadigol.

Gan fod rhaid i’r brand weithio ar gyfer gwaith print, byddai dewis “sub-font” i’r logo sy’n medru cael ei lawrlwytho yn ddelfrydol (gan gymryd mewn i ystyriaeth y deunydd o’r wyddor Gymraeg : ï, ŵ, ô, â, ê, î, ŷ…)

I drafod y prosiect yn y lle cyntaf, mae croeso i chi gysylltu â Guto Brychan, gutobrychan@me.com.