Dyma brisiau tocynnau bargen gynnar (iawn) Maes B 2019.

DIM OND NIFER CYFYNGEDIG O DOCYNNAU BARGEN GYNNAR IAWN SYDD AR GAEL!

Tocyn Cyfnod (Gigs a Gwersylla)

Bargen Cynnar

Arferol

Cyrraedd nos Wener, Awst 2 neu dydd Sadwrn, Awst 3

£100

£140

Cyrraedd dydd Sul, Awst 4 neu dydd Llun, Awst 5

£90

£120

Cyrraedd dydd Mawrth, Awst 6

£80

£110

Cyrraedd dydd Mercher, Awst 7

£75

£100

Cyrraedd dydd Iau, Awst 8

£60

£80

Cyrraedd dydd Gwener, Awst 9

£40

£60

Cyrraedd dydd Sadwrn, Awst 10

£20

£30

Tocynnau Cyfnod (Gigs a Gwersylla)

Cyrraedd nos Wener, Awst 2 neu dydd Sadwrn, Awst 3
Bargen Cynnar: £100
Arferol: £140

Cyrraedd dydd Sul, Awst 4 neu dydd Llun, Awst 5
Bargen Cynnar: £90
Arferol: £120

Cyrraedd dydd Mawrth, Awst 6
Bargen Cynnar: £80
Arferol: £110

Cyrraedd dydd Mercher, Awst 7
Bargen Cynnar: £75
Arferol: £100

Cyrraedd dydd Iau, Awst 8
Bargen Cynnar: £60
Arferol: £80

Cyrraedd dydd Gwener, Awst 9
Bargen Cynnar: £40
Arferol: £60

Cyrraedd dydd Sadwrn, Awst 10
Bargen Cynnar: £20
Arferol: £30

Termau ac Amodau

Mae tocyn cyfnod Maes B yn cynnwys gwersylla ym Maes B a mynediad i gigs Maes B gyda’r nos. Os ydych chi’n gadael cyn ddiwedd yr wythnos, cewch ad-daliad o’r nosweithiau sy’n weddill ar eich tocyn. 

Bydd ad-daliadau yn cael eu talu yn ôl gwerth tocyn bargen gynnar iawn a rhaid hawlio’r ad-daliad cyn 12:00 ar y diwrnod rydych yn gadael. Ni cheir ad-daliadau ar docynnau i unrhyw un sy’n gadael arôl 12pm Gwener 9fed Awst. (*nid oes ad-daliad ar docyn os nad ydych yn medru mynychu)

Rhaid i chi fod yn 16oed+ i fynychu Maes B. Byddwn yngofyn am brawf oedran ar gyfer tocynnau, felly sicrhewch for ID gyda chi. Os nad ydych yn medru dangos ID pan gofynnir, byddwn yn gofyn i chi adael y safle.