Dyma brisiau tocynnau Maes B 2018. Mae tocynnau bargen gynnar ar gael tan Gorffennaf 10. Bydd y pris yn codi ar Gorffennaf 11.

Tocyn Cyfnod (Gigs a Gwersylla)

Bargen Cynnar

Arferol

Cyrraedd nos Wener, Awst 3 neu dydd Sadwrn, Awst 4

£110

£140

Cyrraedd dydd Sul, Awst 5 neu dydd Llun, Awst 6

£100

£120

Cyrraedd dydd Mawrth, Awst 7

£90

£110

Cyrraedd dydd Mercher, Awst 8

£80

£100

Cyrraedd dydd Iau, Awst 9

£65

£80

Cyrraedd dydd Gwener, Awst 10

£45

£60

Cyrraedd dydd Sadwrn, Awst 11

£20

£30

Tocyn Gigs

Bargen Cynnar

Arferol

Un gig nos

£12

£15

Pob gig nos

£40

£50

Tocynnau Cyfnod (Gigs a Gwersylla)

Cyrraedd nos Wener, Awst 3 neu dydd Sadwrn, Awst 4
Bargen Cynnar: £110
Arferol: £140

Cyrraedd dydd Sul, Awst 5 neu dydd Llun, Awst 6
Bargen Cynnar: £100
Arferol: £120

Cyrraedd dydd Mawrth, Awst 7
Bargen Cynnar: £90
Arferol: £110

Cyrraedd dydd Mercher, Awst 8
Bargen Cynnar: £80
Arferol: £100

Cyrraedd dydd Iau, Awst 9
Bargen Cynnar: £65
Arferol: £80

Cyrraedd dydd Gwener, Awst 10
Bargen Cynnar: £45
Arferol: £60

Cyrraedd dydd Sadwrn, Awst 11
Bargen Cynnar: £20
Arferol: £30

Tocynnau Gigs Nos

Un gig nos
Bargen Cynnar: £12
Arferol: £15

Pob gig nos
Bargen Cynnar: £40
Arferol: £50

Termau ac Amodau
Mae tocyn cyfnod Maes B yn cynnwys gwersylla ym Maes B, mynediad i gigs Maes B gyda’r nos a’r bws wennol. Os ydych chi’n gadael cyn diwedd yr wythnos, cewch ad-daliad o’r nosweithiau sy’n weddill ar eich tocyn. Bydd ad-daliadau yn cael eu talu yn ôl gwerth tocyn bargen gynnar, a rhaid hawlio’r ad-daliad cyn 12:00 ar y diwrnod rydych yn gadael. Ni cheir ad-daliadau ar docynnau i unrhyw un sy’n gadael ar ôl 12pm Gwener 10fed Awst.

Mae tocynnau bargen gynnar ar gael tan Gorffennaf 10. Bydd y pris yn codi ar Gorffennaf 11.

Rhaid i chi fod yn 16oed+ i fynychu Maes B. Byddwn yn gofyn am brawf oedran ar gyfer tocynnau, felly sicrhewch for ID gyda chi. Os nad ydych yn medru dangos ID pan gofynnir, byddwn yn gofyn i chi adael y safle.

Polisi alcohol: Ni cheir mynediad i gigs Maes B gydag alcohol.
Llinell docynnau: 0845 4090 700 (Llun-Gwener 10.00-16.00)
E-bost: tocynnau@eisteddfod.org.uk

Oes cyfyngiadau oedran?
Rhaid bod yn 16+ i fynychu Maes B.