Tocynnau

Beth yw cost tocyn?

Dyma brisiau tocynnau Maes B 2017. Mi fydd y tocynnau ar werth ar y 3ydd o Ebrill. Mae tocynnau bargen gynnar ar gael tan 30ain o Fehefin. Bydd y pris yn codi ar y 1af o Orffennaf.

Maes B – Tocyn Cyfnod Pris hyd at 30/6 Pris o’r 1/7
Cyrraedd nos Wener / dydd Sadwrn £110.00 £140.00
Cyrraedd dydd Sul/Llun £100.00 £120.00
Dydd Mawrth £90.00 £110.00
Dydd Mercher £80.00 £100.00
Dydd Iau £65.00 £80.00
Dydd Gwener £45.00 £60.00
Dydd Sadwrn £20.00 £30.00
Gigs nos £12.00 £15.00

Termau ac Amodau

Mae tocyn wythnos Maes B yn cynnwys gwersylla ym Maes B, mynediad i gigs Maes B gyda’r nos, yn ogystal â mynediad i’r Maes yn y dydd. Os ydych chi’n gadael cyn diwedd yr wythnos, cewch ad-daliad o weddill eich tocyn.

*Ni cheir ad-daliadau ar docynnau i unrhyw un sy’n gadael ar ôl 12pm Gwener 11eg Awst.*

*Ad-daliad gwerth pris tocyn bargen gynnar fydd yn cael ei gynnig*

Mae tocynnau bargen gynnar ar gael tan 30ain o Fehefin. Bydd y pris yn codi ar y 1af o Orffennaf.

Rhaid i chi fod yn 16oed+ i fynychu Maes B. Gallwn ofyn am brawf oedran ar gyfer tocynnau, felly sicrhewch for ID gyda chi rhag ofn. Os nad ydych yn medru dangos ID pan gofynnir, gallwn ofyn i chi adael y safle.

Os ydych yn mynychu Maes yr Eisteddfod, cofiwch ni cheir mynediad I unrhywun ar ôl 21.00 bob nos.

Polisi alcohol – Ni cheir mynediad gydag alcohol..

Ble mae fy nhocyn/band garddwn?

Bydd tocynnau yn cael eu postio allan o fis Mai ymlaen. Bydd pob tocyn yn cael eu cyfnewid am band garddwn ym mynedfa Maes B. Os nad ydych wedi derbyn eich tocyn 2 wythnos cyn y digwyddiad cysylltwch â ni;

Llinell docynnau: 0845 4090 800 (Llun-Gwener 10.00-16.00)

E-bost: tocynnau@eisteddfod.org.uk