Gohirio Eisteddfod Ceredigion tan 2022

Gohiriad Eisteddfod Ceredigion 2022

Cyhoeddi gohiriad yr Eisteddfod Genedlaethol yng Ngheredigion tan 2022. Darllenwch y datganiad llawn yma.

Rhifyn 3

Darllenwch rhifyn 3 o zine Merched yn Gwneud Miwsig nawr! Wedi’i guradu gan Sian Eleri ac yn cynnwys llwyth o fenywod creadigol Cymru.

Sesiynau Diwydiant Cerddoriaeth

Sesiynau Diwydiant Maes B

Sesiynau Diwydiant i bobl ifanc 16+ mewn amryw o feysydd yn y byd cerddoriaeth wedi’u harwain gan rhai o bobl blaengar y sin gerddoriaeth Cymraeg.

Podcast Merched yn Gwneud Miwsig

Bu Elan Evans yn sgwrsio gyda rhai o fenywod mwyaf blaenllaw y sin gerddoriaeth Gymreig yn podcast newydd Merched yn Gwneud Miwsig.

Neges Amgen Maes B

Neges Amgen Maes B gyda Katie Chroma

Nadolig Llawen o Maes B! Gwyliwch Neges Amgen Maes B gyda Katie Hall nawr.

Rhifyn 2

Darllenwch rhifyn 2 o Zine Merched yn Gwneud Miwsig nawr! Wedi’i guradu gan Heledd Watkins, gan gynnwys darnau creadigol gan ferched Cymru.

Rhifyn 1

Adwaith yn curadu zine Merched yn Gwneud Miwsig Rhifyn 1

Darllenwch rhifyn 1 o Zine Merched yn Gwneud Miwsig nawr! Wedi’i guradu gan Adwaith, yn cynnwys darnau creadigol gan ferched Cymru.