Adwaith x Massimo Silverio

Single artwork for Adwaith and Massimo Silverio

Sengl newydd Adwaith ar y cyd gyda’r artist Massimo Silverio ar gyfer Gŵyl Suns.

Dydd Miwsig Cymru: Mix Ani Glass

Mix Ani Glass ar gyfer Dydd Miwsig Cymru

Dathlu Dydd Miwsig Cymru gyda mix ‘Croeso I’r Bore’ gan Ani Glass

Zine Merched yn Gwneud Miwsig

Pob rhifyn ar gael i’w ddarllen yma!

Gohirio Eisteddfod Ceredigion

Gohiriad Eisteddfod Ceredigion 2022

Cyhoeddi gohiriad yr Eisteddfod Genedlaethol yng Ngheredigion tan 2022. Darllenwch y datganiad llawn yma.

Sesiynau Diwydiant Cerddoriaeth

Sesiynau Diwydiant Maes B

Sesiynau Diwydiant i bobl ifanc 16+ mewn amryw o feysydd yn y byd cerddoriaeth wedi’u harwain gan rhai o bobl blaengar y sin gerddoriaeth Cymraeg.

Podcast Merched yn Gwneud Miwsig

Bu Elan Evans yn sgwrsio gyda rhai o fenywod mwyaf blaenllaw y sin gerddoriaeth Gymreig yn podcast newydd Merched yn Gwneud Miwsig.

Neges Amgen Maes B

Neges Amgen Maes B gyda Katie Chroma

Nadolig Llawen o Maes B! Gwyliwch Neges Amgen Maes B gyda Katie Hall nawr.