Zine Merched yn Gwneud Miwsig

Pob rhifyn ar gael i’w ddarllen yma!

Dydd Miwsig Cymru: Mix Ani Glass

Mix Ani Glass ar gyfer Dydd Miwsig Cymru

Dathlu Dydd Miwsig Cymru gyda mix ‘Croeso I’r Bore’ gan Ani Glass

Adwaith x Massimo Silverio

Single artwork for Adwaith and Massimo Silverio

Sengl newydd Adwaith ar y cyd gyda’r artist Massimo Silverio ar gyfer Gŵyl Suns.

Gohirio Eisteddfod Ceredigion

Gohiriad Eisteddfod Ceredigion 2022

Cyhoeddi gohiriad yr Eisteddfod Genedlaethol yng Ngheredigion tan 2022. Darllenwch y datganiad llawn yma.

Sesiynau Diwydiant Cerddoriaeth

Sesiynau Diwydiant Maes B

Sesiynau Diwydiant i bobl ifanc 16+ mewn amryw o feysydd yn y byd cerddoriaeth wedi’u harwain gan rhai o bobl blaengar y sin gerddoriaeth Cymraeg.

Podcast Merched yn Gwneud Miwsig

Bu Elan Evans yn sgwrsio gyda rhai o fenywod mwyaf blaenllaw y sin gerddoriaeth Gymreig yn podcast newydd Merched yn Gwneud Miwsig.