Skip to content

Cystadlaethau Maes B 2021

Eleni, mae tri cystadleuaeth Maes B ar gael – Perfformio (Brwydr y Bandiau), Dylunio ac Ail-Gymysgu! Ymgeisiwch yma.

Podcast Merched yn Gwneud Miwsig

Cyfres newydd! Bu Elan Evans yn sgwrsio gyda rhai o fenywod mwyaf blaenllaw y sin gerddoriaeth Gymreig yn podcast newydd Merched yn Gwneud Miwsig.

Zine Merched yn Gwneud Miwsig

Pob rhifyn ar gael i’w ddarllen yma!

Dydd Miwsig Cymru: Mix Ani Glass

Mix Ani Glass ar gyfer Dydd Miwsig Cymru

Dathlu Dydd Miwsig Cymru gyda mix ‘Croeso I’r Bore’ gan Ani Glass

Gohirio Eisteddfod Ceredigion

Gohiriad Eisteddfod Ceredigion 2022

Cyhoeddi gohiriad yr Eisteddfod Genedlaethol yng Ngheredigion tan 2022. Darllenwch y datganiad llawn yma.

Sesiynau Diwydiant Cerddoriaeth

Sesiynau Diwydiant Maes B

Sesiynau Diwydiant i bobl ifanc 16+ mewn amryw o feysydd yn y byd cerddoriaeth wedi’u harwain gan rhai o bobl blaengar y sin gerddoriaeth Cymraeg.