Skip to content

Maes B yw brawd bach swyddogol yr Eisteddfod liw nos, lle ceir perfformiadau gan rhai o brif artistiaid a bandiau Cymru. Mae Maes B yn argoeli i fod yn fwy ac yn well nag erioed o’r blaen. Cynhelir Maes B yn Nhregaron rhwng dydd Mawrth yr 2il o Awst tan ddydd Sul y 7fed o Awst. Fe fyddwn ni’n dilyn y canllawiau COVID-19 mwyaf diweddar, ac yn cadarnhau gwybodaeth ar-lein ac i bawb sydd wedi prynu tocynnau’n nes at yr amser.

 

General
Information

Crime Reduction and Personal Safety

The Eisteddfod and Maes B are by and large peaceful events, yet some crime does unfortunately occur.

The most common crime is theft, and this can be from about your person or from tents. Property lock-ups are provided, security staff and stewards patrol the site and CCTV cameras are employed – both on and off site – for crime prevention purposes.

You can help yourself by following the advice below. Don’t let criminals spoil your enjoyment by committing crime against you or your friends.