Skip to content

Maes B
TICKETS 2022

Four day ticket – £120

Tuesday to Saturday Gigs + Camping + Tickets for the Maes

wednesday tickets – £15

Stage 1 → Gwilym / Swnami / Alffa / Hana Lili
Stage 2 → Los Blancos / Papur Wal / Dienw

thursday tickets – £15

Stage 1 → Breichiau Hir / CHROMA / Kim Hon / Tiger Bay
Stage 2 → 3 Hwr Doeth / Lloyd + Dom James / skylrk

friday tickets – £15

Stage 1 → Eden / Tara Bandito / Eädyth / Mali Haf
Stage 2 → Y Cledrau / Elis Derby / Cai

saturday tickets – £15

Stage 1 → Adwaith / Mellt / Hyll / Stafell Fyw ac Enillwyr Brwydr y Bandiau 2022
Stage 2 → HMS Morris / SYBS / Pys Melyn

weekend ticket – £60

Friday & Saturday Gigs + Camping + Ticket for the Maes.

Termau ac Amodau

Cyfyngiad Oedran : Rhaid i chi fod yn 16oed+ i fynychu Maes B.

Byddwn yn gofyn am brawf oedran ar gyfer tocynnau, felly sicrhewch for ID gyda chi.

Os nad ydych yn medru dangos ID pan gofynnir, byddwn yn gofyn i chi adael y safle.

Mae mathau dilys o ID yn cynnwys:

  • Trwydded yrru neu drwydded yrru dros dro gyfredol, gyda llun.
  • Pasbort dilys (dim llungopi). Ni dderbynnir unrhyw basbort sydd ddim yn gyfredol.
  • Cerdyn Cynllun Safonau Prawf Oedran (sy’n dangos hologram PASS).

Bydd dim ad-daliad i rhai sy’n trio mynychu dan oed, neu yn defnyddio’r math anghywir o ID.

Mae tocyn cyfnod Maes B yn cynnwys gwersylla ym Maes B, mynediad i gigs Maes B gyda’r nos, mynediad i Faes yr Eisteddfod, a’r bws wennol.