Skip to content

Tocynnau
Maes B 2022

Tocynnau Bargen Cynnar

Wedi gwerthu allan

Tocynnau Ton Gyntaf

£90

Tocynnau Ail Don

£100

Tocynnau Olaf

£120

Termau ac Amodau

Cyfyngiad Oedran : Rhaid i chi fod yn 16oed+ i fynychu Maes B.

Byddwn yn gofyn am brawf oedran ar gyfer tocynnau, felly sicrhewch for ID gyda chi.

Os nad ydych yn medru dangos ID pan gofynnir, byddwn yn gofyn i chi adael y safle.

Mae mathau dilys o ID yn cynnwys:

  • Trwydded yrru neu drwydded yrru dros dro gyfredol, gyda llun.
  • Pasbort dilys (dim llungopi). Ni dderbynnir unrhyw basbort sydd ddim yn gyfredol.
  • Cerdyn Cynllun Safonau Prawf Oedran (sy’n dangos hologram PASS).

Bydd dim ad-daliad i rhai sy’n trio mynychu dan oed, neu yn defnyddio’r math anghywir o ID.

Mae tocyn cyfnod Maes B yn cynnwys gwersylla ym Maes B, mynediad i gigs Maes B gyda’r nos, mynediad i Faes yr Eisteddfod, a’r bws wennol.