Skip to content

Maes B yw brawd bach swyddogol yr Eisteddfod liw nos, lle ceir perfformiadau gan rhai o brif artistiaid a bandiau Cymru. Mae Maes B yn argoeli i fod yn fwy ac yn well nag erioed o’r blaen. Cynhelir Maes B yn Nhregaron rhwng dydd Mawrth yr 2il o Awst tan ddydd Sul y 7fed o Awst. Fe fyddwn ni’n dilyn y canllawiau COVID-19 mwyaf diweddar, ac yn cadarnhau gwybodaeth ar-lein ac i bawb sydd wedi prynu tocynnau’n nes at yr amser.

 

Gwybodaeth Gyffredinol

Lleihau Trosedd a Diogelwch Personol

Mae’r Eisteddfod a Maes B yn ŵyl fawr a heddychlon, ond mae rhywfaint o droseddu yn digwydd yn anffodus.

Lladrata yw’r drosedd fwyaf cyffredin, a gall hyn fod yn lladrad oddi arnoch chi yn bersonol neu o bebyll. Darperir cyfleusterau cloi eiddo, ac mae staff diogelwch a stiwardiaid yn gofalu am y safle a defnyddir camerâu cylch cyfyng – ar y safle ac oddi ar y safle – er mwyn atal trosedd.

Gallwch helpu chi eich hun drwy ddilyn y cyngor isod. Peidiwch â gadael i droseddwyr ddifetha eich mwynhad drwy gyflawni trosedd yn eich erbyn chi neu eich ffrindiau.