Skip to content

Swyddfa Docynnau

Dydd Mawrth – 12:00 – 00:00
Dydd Mercher – Dydd Sadwrn – 12:00 – 02:00
Dydd Sul – 10:00 – 13:00

Maes Parcio Maes B

Dydd Mawrth – 09:00 – 00:00
Dydd Mercher – Dydd Sadwrn – 11:00 – 00:30
Dydd Sul – cau am 13:00

Cyrraedd Maes B

RHOWCH LL53 6DW MEWN I’CH MAP A GWNEWCH YN SIWR EICH BOD YN DILYN YR ARWYDDION MELYN I’R EISTEDDFOD.

YNA FE WELWCH ARWYDDION MELYN AM MAES B, GWNEWCH YN SIWR EICH BOD YN EI DILYN.

MAE MAES B, Y MAES CARAFANAU A GWERSYLLA A’R MEYSYDD PARCIO I GYD YN AGOS AT FAES YR EISTEDDFOD YM MODUAN.

MWY O WYBODAETH – EISTEDDFOD.CYMRU

MAE’R MAES PEBYLL YN AGOR AM 12:00 DYDD MAWRTH

Mae Maes B yn ŵyl gerddoriaeth gyfoes, fin nos sy’n rhan o’r Eisteddfod Genedlaethol, lle ceir perfformiadau gan rhai o brif artistiaid a bandiau Cymru. Mae Maes B yn argoeli i fod yn fwy ac yn well nag erioed o’r blaen. Cynhelir Maes B yn Llŷn ac Eifionydd rhwng dydd Mawrth yr 8fed o Awst tan ddydd Sadwrn y 12fed o Awst. Fe fyddwn ni’n dilyn y canllawiau COVID-19 mwyaf diweddar, ac yn cadarnhau gwybodaeth ar-lein ac i bawb sydd wedi prynu tocynnau’n nes at yr amser.

Tocynnau

Bargen Gynnar – £100
Ton Gyntaf – £110
Ail Don – £120
Ton Olaf – £130

Tocynnau Penwythnos a Tocynnau Diwrnod ar gael mis cyn Maes B.

Gwybodaeth Gyffredinol

Lleihau Trosedd a Diogelwch Personol

Mae’r Eisteddfod a Maes B yn ŵyl fawr a heddychlon, ond mae rhywfaint o droseddu yn digwydd yn anffodus.

Lladrata yw’r drosedd fwyaf cyffredin, a gall hyn fod yn lladrad oddi arnoch chi yn bersonol neu o bebyll. Mae staff diogelwch a stiwardiaid yn gofalu am y safle a defnyddir camerâu cylch cyfyng – ar y safle ac oddi ar y safle – er mwyn atal trosedd.

Gallwch helpu chi eich hun drwy ddilyn y cyngor isod. Peidiwch â gadael i droseddwyr ddifetha eich mwynhad drwy gyflawni trosedd yn eich erbyn chi neu eich ffrindiau.