Skip to content

Mae Maes B yn ŵyl gerddoriaeth gyfoes, fin nos sy’n rhan o’r Eisteddfod Genedlaethol, lle ceir perfformiadau gan rhai o brif artistiaid a bandiau Cymru. Mae Maes B yn argoeli i fod yn fwy ac yn well nag erioed o’r blaen. Cynhelir Maes B yn Llŷn ac Eifionydd rhwng dydd Mawrth yr 8fed o Awst tan ddydd Sadwrn y 12fed o Awst. Fe fyddwn ni’n dilyn y canllawiau COVID-19 mwyaf diweddar, ac yn cadarnhau gwybodaeth ar-lein ac i bawb sydd wedi prynu tocynnau’n nes at yr amser.

Tocynnau

Bargen Gynnar – £100
Ton Gyntaf – £110
Ail Don – £120
Ton Olaf – £130

Tocynnau Penwythnos a Tocynnau Diwrnod ar gael mis cyn Maes B.

Gwybodaeth Gyffredinol

Lleihau Trosedd a Diogelwch Personol

Mae’r Eisteddfod a Maes B yn ŵyl fawr a heddychlon, ond mae rhywfaint o droseddu yn digwydd yn anffodus.

Lladrata yw’r drosedd fwyaf cyffredin, a gall hyn fod yn lladrad oddi arnoch chi yn bersonol neu o bebyll. Mae staff diogelwch a stiwardiaid yn gofalu am y safle a defnyddir camerâu cylch cyfyng – ar y safle ac oddi ar y safle – er mwyn atal trosedd.

Gallwch helpu chi eich hun drwy ddilyn y cyngor isod. Peidiwch â gadael i droseddwyr ddifetha eich mwynhad drwy gyflawni trosedd yn eich erbyn chi neu eich ffrindiau.