ACCÜ

Post blog Accü ar gyfer rhifyn 1 o zine Merched yn Gwneud Miwsig

Dyma fy narn newydd “Sylweddoli Sylw”. Nid o fyd sain ond tro yma o fy myd celf.
Ers fod dan glo, dechreuais gwneud gwaith celf I godi fy nghalon. Agorais siop ar-lein yn gwerthu fy ngwaith celf ac ymunais â chysyniad cymunedol ar Instagram – “Addewid Cefnogi Artist”. Roeddwn i isho paentio rhywbeth gwirion. Mae popeth arall yn ymddangos yn ddifrifol ar hyn o bryd, felly pam lai?

Wyneb ar ben-ôl gyda sofl. Gobeithio fe fydd yn gweithio.

Darllenwch rifyn 1 yma!
Siop Arlein Accü
Dilynwch Accü ar Instagram yma.