Becky Davies

BeckyDavies_CoverImageWebsite_ZineIssue4MYGM

Darnau o gelf gan Becky Davies

“Rydw i’n ddarlunydd ac yn arlunydd print digidol. Mae fy ngwaith yn ymwneud â Ffeministiaeth a phositifrwydd y corff! Dwi wrth fy modd yn creu lluniau sy’n adrodd stori i’r gynulleidfa. Yn ddiweddar, rwyf hefyd wedi sefydlu siop etsy lle rwy’n gwerthu printiau ac yn creu comisiynau. Rwyf am i’m gwaith siarad â phobl yn yr ystyr eu bod yn teimlo eu bod wedi’u grymuso ac yn hapus ynddynt eu hunain pryd bynnag y maent yn edrych ar fy nghelf.”

Darllenwch rhifyn 4 yma.
Dilynwch Becky Davies ar Instagram.

Darn o gelf gan Becky Davies

Darn o gelf gan Becky Davies

Darn o gelf gan Becky Davies