Cara Davies

CaraDavies_CoverImageWebsite_ZineIssue4MYGM

Sgwrs gyda’r artist Cara Davies

“Yn wreiddiol o Ynys Môn, symudais i Fanceinion yn 2013 i astudio darlunio yn Manchester School of Art. Syrthiais mewn cariad â’r ddinas ar unwaith, ac fel dwi’n siŵr mae llawer o raddedigion yn neud, nes ddechra’ cynllunio symud yn ôl cyn gynted â phosib i barhau i fyw gyda fy ffrindiau yn y ddinas fawr ar ôl graddio yn 2016. Yn anffodus, cymerodd celf gam yn ôl pan gymerais swydd ‘sales’ am ychydig flynyddoedd; welais o’n anodd creu gwaith celf ar ôl y brêc, oedd ‘nag amser oeddwn i’n meddwl fy mod i wedi disgyn allan o gariad gyda chreu. Ond (diolch i Dduw!) cysylltodd Gomer a fi i ddarlunio llyfr i blant yn 2019, rhodd hyn boost hyder enfawr i mi, a dechreuais ddarlunio mwy a mwy pob diwrnod. Penderfynais adael y swydd ‘sales’ a dechreuais brentisiaeth dylunio ac argraffu sydd wedi mor fuddiol! Dwi wrth fy modd yn creu darnau hwyl, positif a lliwgar – bron iawn yn cynnig dianc o fywyd cyffredin. Ar ochr y brentisiaeth, dwi’n rhedeg ‘Cara Davies Illustration’, siop fach ar lein sy’n gwerthu prints a chardia’ personol ar gyfer achlysurai arbennig! 

Roeddwn i’n arfer gweld gymaint o artistiaid llwyddiannus yn dweud nad ydyn nhw wedi datblygu eu steil personol eto ac oni’n harfer chwerthin arnyn nhw. Nawr, ychydig yn hŷn fy hun, allai rili cytuno. Mae fy steil o hyd yn datblygu, dwi’n trio fy ngora’ i ddefnyddio lliwiau newydd a gwahanol, rhywbeth oedd lot allan o le o’n i’n gyfforddus,  ‘chydig o flynyddoedd yn ôl. Hyd yn oed yn edrych yn ôl ar y llyfr plant a gyhoeddwyd yn 2019 gan Gomer, allai weld gwelliant enfawr yn fy ngwaith, sy’n rili positif, yn enwedig pan dwi’n amau fy nghreadigrwydd. Dwi’n ceisio creu dianc o fywyd go iawn yn fy narnau weithiau gyda theimlad iwtopaidd. Dwi’n hoffi cadw petha’n hwyl, ysgafn ac yn drosglwyddadwy i unrhyw oedran. 

Gyda chymysgedd o wead paent a darlunio digidol, dwi wedi creu byd bach i’r cymeriad yn y llun – nid oes stori benodol yma, arbrofiad gyda siapiau a lliwiau newydd, dyma’n bennaf sut dwi’n dechrau fy narluniau – weithiau mae’n gweithio allan ac ar adegau eraill dydi o ddim, ac rwy’n dysgu bod hynny’n iawn!”

Gwaith celf gan Cara Davies

Darllenwch rhifyn 4 yma.
Dilynwch Cara Davies ar Instagram.