Ellie Orrell

Ellie Orrell Banner Image

Mae Ellie Evelyn Orrell yn arlunydd o Ganolbarth Cymru sy’n byw ac yn gweithio yn Yr Hâg ar hyn o bryd. Trwy ddefnyddio llinellau a ffurflenni syml, mae ei gwaith yn datgysylltu eiliadau beunydd i mewn i iaith symlach ei hun. Mae pob darn o ei waith yn ceisio dal eiliad fach o harddwch o’r  cyffredin: wyneb cyfarwydd, bwrdd brecwast, neu diwedd glawog. Mae ei siop, Sunday Drawing, yn cyflwyno casgliad o weithiau gwreiddiol a phrintiau, ac yn siarad â’i llwybr hunanddysgedig i celf– gwithgaredd a ddechreuodd fel rhwybeth iddi practisio ar y penwythnos er mwyn prosesu digwyddiadau’r wythnos mewn ffordd ystyriol.

Darllenwch rhifyn 3 yma.
Dilynwch Ellie ar Instagram yma.

Gwaith celf Ellie Orrell