GWENBA

Post Blog celf Gwenba ar gyfer rhifyn 1 ZINE Merched yn Gwneud Miwsig

Mae GWENBA yn artist amlddisgyblaethol [cyfryngau:newydd] sydd wedi’i leoli yn Ne Cymru. Mae ei gwaith yn archwilio’r berthynas rhwng gofodau organig a rhithwir, gan ffurfio tyfiannau digidol o graidd y ddaear. Gan cyfathrebu a chysylltiadu trwy’r byd digidol, mae’n ddynwared ffurfiau Natur yn y broses.

Mae GEN: i.ddear * earth: born * – yn gasgliad o waith wedi’i archifo a pharhaus sy’n creu tyfiannau sy’n siarad mewn tafod data / = hieroglyffau sy’n darllen mewn emojis wedi’u hysbeilio ar segmentau creigiau. Systemau MyCelium microbaidd – (y twitter ar gyfer madarch) a chreu iaith symbiotig rhwng natur a data trwy arbrofion perfformiad, sain, fideo a thestun.

Darllenwch rifyn 1 yma!
Dilynwch GWENBA ar Instagram

Model 3D

 

 

Celf emojistone gan Gwenba ar gyfer rhifyn 1 o ZINE Merched yn Gwneud Miwsig

gwaith ar y gweill / work in progress

***********************

{GWENBA}

“earth:born// GEN:i.ddear” – 2020

[fideo, testun, perfformiad, sain, modelau 3D]

mae’r gragen hon yn fyw,

mae ganddi wythiennau ac mae on

anadlu gyda’r pridd y mae’n ei  gyffwrdd.

:treiglad o DNA: egino o hedyn wedi’i gladdu mewn pridd ffrwythlon.

[s]Kin meddal, ceblau a phob un; mae hi’n GENi:ddaear. //

mae’n ddod yn rhan o’i ddirwedd, yn sugno lleithder a maetholion o’r llawr baw.

rwy’n teimlo ei chorff yn c-u-r-o yn erbyn mwynglawdd gan ei fod yn fy

=mywta yn araf.

byddaf yn fuan yn dod yn un gyda’r peth hwn.

/‘ ymgysylltu ai  chregyn, mae ein cnawd yn toddi gyda’n gilydd i ffurfio un cyfan.

dechreuaf egino o’i haen allanol i mewn i rywbeth newydd.

i mewn i rywbeth grotesg.

i mewn i rywbeth a ffurfiwyd yn llawn.

:tu mewn i mi, rwy’n teimlo’r sudd yn rhuthro trwy fy ngwythiennau,

mae’n fy llenwi â ymgnawdoliad o fydoedd eraill.

rydyn ni nawr yn rhannu un corff.

      un meddwl.

              un enaid.

a byddaf yn gosod fy wyau yn y baw y deuthum ohono.