ANI & BETHAN & HELEDD

Ani Bethan a Heledd ar gyfer rhifyn 2 o zine Merched yn Gwneud Miwsig

Ani, Bethan a Heledd yn cyflwyno…KATHOD.

Heledd
Helo,

Heledd sy ‘ma a dwi mor ecseited i sôn wrtho chi am y prosiect nesa yma. Gwrandwch, dwi o hyd wedi eisiau bod mewn girl-band; ges i nghusan cynta i Atomic Kitten – Whole Again ac roedd gen i oleia 3 pâr o cargo pants fel Shazney. Felly roedd rhaid i fi gymryd mantais o’r zine yma i ddod â’r merched ynghyd, i alw’r cathod i’r clwb, i ddenu’r môr-forwynion i’r mynydd…..chimod be fi’n trio dweud.

Felly dyma fi’n swil i gyd yn galw fy hoff ledis – Bethan Mai a Ani Glass, i ofyn iddynt os fydde nhw’n dod i chwarae efo fi. 

Dwi o hyd wedi teimlo rhyw gysylltiad efo Bethan a Ani, galla i ddim dweud yn union beth yw hwnnw; ry’n ni di bod yn y sîn efo’n gilydd ers blynyddoedd, ry’n ni tua’r un oed a dwi’n credu bod ein dychymyg yn peiriannu yn yr un ffordd.

Dwi wastad wedi eisiau creu super group efo nhw.

Felly (iei) ry’n ni’n mynd i ysgrifennu cân efo’n gilydd!

Ond dyw hynny ddim yn hawdd yn ystod pandemic byd-eang felly fyddwn ni’n gwneud hynny heb gwrdd, fe fyddwn ni’n pasio’r gân i’n gilydd ychydig fel pass the parcel ond yn ychwanegi papur yn lle cymryd papur i ffwrdd. Ar ôl rhyw 3 rownd o hynny, croesi bysedd, fydd gyda ni rhyw fath o gân. Peidiwch poeni gewch chi ei chlywed hi yn hwyr yn mis Hydref a gwnawn ni’n gore i gadw dyddiadur o’r broses.

Ok te – bant a ni – pob lwc i bawb.

Ani Glass

Mae’n amser maith ers i mi gydweithio ar ddarn o gerddoriaeth ac felly mae’r profiad yma yn bach o ‘novelty’ i fi. Fi’n edrych ‘mlaen at rhannu syniadau a gweld sut y bydd ein gwaith a’n gweledigaeth yn plethu. Rhywsut, mae’r pwyslais yma ar y broses o gydweithio yn tynnu oddi ar y pwysau i gyflwyno cyfanwaith – cawn weld beth fydd yn dod ohono!

 

Bethan Mai

Bethan Mai ydw i, fin gerddor ac artist. Fi llawn pili palas wrth ddechrau ar yr antur o greu band a chan newydd cathaidd gyda’r ddwy legend Heledd Watkins ac Ani Glass.

Mae gweithio gyda dwy o fenywod fi’n parchu ac edmygu llwythi yn rhoi y preassure mlan.  Ma hwnna yn beth da, achos ma gweithio gyda pobl gwych a disglair fel Ani a Heledd yn cyffroi rhan bach o’r isymwybod sy’n gobeitho mynd i arwain fi lawr llwybrau newydd trwy fy ymenydd. Ar ddechre antur creadigol fi’n ymwybodol bod cyment allan o’n nwylo i ac yn nwylo awen anweledig. Fel bod cymylau o syniadau, tiwns, delweddau  yn hedfan rownd ni a ni just yn aros yn amyneddgar iddy nhw gwympo mewn i’n penau, os ni’n lwcus.

Fi’n caru gweithio gyda pobl arall, mae’r posibiliadau yn lluosi ac yn mynd i gyfeiriadau bydde patrymau meddwl unigolyn ddim wedi mynd i. Y gwaith diweddara i fi rhyddhau yw EP solo fi, odd e’n arbrawf i weld beth i fi fel pan fi ben fy hun, yn enwedig mewn byd cerddoriaeth sy’ gyda mwyafrif yn ddynion. Er bod fi’n bles da’r tiwns solo fi di creu, fi wedi sylweddoli taw yr elfen cydweithio, rhannu a cysylltu gyda’r cerddorion ac mewn tro y gynulleidfa  yw be fi’n rili mwynhau am gerddoriaeth.   A na pam fi’n excited am hwn. Fi hefyd yn gyffroes i weld y broses o shwd mae’r merched talentog yma yn mynd ati i ddodi can at eu gilydd.

O rhan y broses, sdim cyment o amser gyda fi dyddie ma yn bod yn fam mewn pandemic ac yn jyglo gwaith celf, ond ma rwbeth da am orfod gweithio yn gloi ac yn reddfol felli na be fi mynd i drio neud. 

Gyda’r cyfyngiadau mewn lle, byddw ni ddim yn cwrdd, sy bach o siom, ond dyma shwd odd fi ac Ynyr (yn ein band Rogue Jones) yn sgwennu yn yr hen ddyddiau tabeth cyn ni fyw da’n gilydd a priodi a pethe, felli ma rwbeth itha romantaidd am e.  Fel sgwennu llythyron serch. Hefyd fi itha lico y gofod a’r tawelwch a’r rhyddid i fod yn wyllt a trial stwff mas cyn recordio. 

Fi ffili aros i glywed beth a ddaw allan o 3 mewnbwn unigryw a chathog yma. Fi hefyd yn gyffroes am enw ein grwp. 

Dyma sut aeth y prosiect…

 

Darllenwch rhifyn 2 yma.
Dilynwch Ani ar Instagram.
Dilynwch Bethan ar Instagram.
Dilynwch Heledd ar Instagram.