LLEUCU NON

Post blog Lleucu Non am rhifyn 1 o ZINE Merched yn Gwneud Miwsig

Artist a myfyriwr ifanc o Ddyffryn Nantlle ydi Lleucu Non. Mae hi wedi dysgu ei hun sut i animeiddio’n ddigidol gan ddefnyddio’r dull traddodiadol o ddarlunio. Portreadau yw hoff beth Lleucu i ddarlunio. Mae thema ei gwaith yn aml yn efelychiad o natur pobl a’r ffigwr dynol. 

Darllenwch rifyn 1 yma!

Dilynwch Lleucu Non ar Instagram yma.