Llinos Anwyl

Llinos Anwyl

Mae Llinos yn artist & actifydd sy’n byw ar Ynys Môn. Ymddiddora mewn dylanwad cymdeithasol geiriau, a chyhoedda’i harbrofion ar @henbapurnewydd. Ei phrif ddylanwadau yw’r symudiad Dada, Fluxus, celf cyffesgell, a cherddi concrit.

Dyma beth ddwedodd Llinos am ei gwaith…

Fy mhrif ddiddordeb yw dad-strwythuro cysyniadau cymdeithasol mewn ffordd hygyrch a dealladwy. Rhaid herio’r norm mewn sawl ffordd, oherwydd nid trwy waith ymchwil a chyhoeddi traethodau yn unig y daw newid.

Ail-bwrpasaf hen bapurach drwy dorri dyfyniadau a’u paru â dyluniadau / geiriau arall sy’n cynhyrchu cyd-destun newydd. Gan ddefnyddio toriadau o wahanol gyfryngau, ceisiaf adennill sylwadau wrth roi ongl flaengar iddynt. Dwi’n dueddol o ganolbwyntio ar ffeministiaeth groesdoriadol, gwleidyddiaeth corfforol, rhywioldeb, a chyfalafiaeth oherwydd dyma’r rhagfarnau dwi’n ei wynebu’n bersonol. Fel y dyweda Carol Hanisch, “The personal is political”. Yn aml iawn, dwi’n dibynnu ar hiwmor i ddelio gyda sefyllfaoedd heriol (os yw’n briodol) er mwyn ceisio rheoli’r sefyllfa. Mewn geiriau eraill, mecanwaith ymdopi ydyw.

Mae creu collage yn weithred sy’n fy ymlacio ar ddiwedd wythnos, ac yn ymddwyn fel ffordd o fyfyrio. Ma’n braf cal brêc oddi wrth y sgrin, a jyst canolbwyntio ar batrwm brawddegau (cydnabyddaf yr eironi – mod i’n rhannu fy ngwaith ar Instagram).

Pwrpas fy ngwaith yw i annog y gynulleidfa i gwestiynu eu perthynas hefo’r cyfryngau, boed o’n brint neu ar-lein; i feirniadu be da ni’n ddarllen, a’r syniadaethau rydym yn amgylchynu ein hunain ynddynt.

Darllenwch rhifyn 3 yma.
Dilynwch Llinos ar Instagram yma ac yma.