L L I N O S

Post Blog Llinos Emanuel ar gyfer Zine Merched yn Gwneud Miwsig Rhifyn 1

Cantores wedi’i leoli yn Llundain yw L L I N O S gyda sain sy’n cwmpasu amrywiaeth o gerddoriaeth o jazz a pop i gwerin ac electronig. Mae L L I N O S wrthi yn recordio ei E.P. cyntaf, hir-ddisgwyliedig efo chynhyrchydd Abbey Road, Oli Morgan. Yn ogystal â phrosiect ei hun, mae L L I N O S yn aelod o’r band Archie a gydweithiodd â Jacob Collier yn ddiweddar ar raglen BBC Radio 2 ‘The Jamie Cullum Show’.

Darllenwch rifyn 1 yma!
Dyma cover L L I N O S o ‘Gwahoddiad’.

Dilynwch L L I N O S ar Instagram yma.

Mi glywaf dyner lais
Yn galw arnaf i
I ddod a golchi meiau
Yn afon Calfari

Arglwydd dyma fi
Ar dy alwad di
Canna fenaid yn y gwaed
A gaed ar galfari
Yr iesu sydd im gwadd
I dderbyn gydai saint
Fydd gobaith cariad pur a hedd
A phob rhyw nefol fraint

Arglwydd dyma fi
Ar dy alwad di
Canna fenaid yn y gwaed
A gaed ar galfari
Gogoniant byth am drefn
Y cymod ar glanhad
Derbynia iesu fel yr wyf
A chanaf am y gwaed