Llio Maddocks

Llio Maddocks Banner Image

Bardd ac yn awdur ydi Llio, sy’n sgwennu cerddi am y profiad o fod yn ferch ac yna yn eu cyhoeddi ar ei Instagram @llioelain. Mae hi’n gwneud ei gorau i ddangos bod unrhyw un yn gallu barddoni – ac yn fwy na dim, mae hi eisiau mwy o ferched ifanc i farddoni plîs (mae o’n hawdd, gaddo!). Ar y funud, mae hi dal â’i phen yn y cymylau ar ôl cyhoeddi ei nofel gyntaf, Twll Bach yn y Niwl.

Dyma flas o un o gerddi Llio, sy’n ymateb i stwff mae hogia wedi ei ddeud wrthi hi.

“Oni’m yn gwbod bo chdi’n glyfar”
Stwff ma hogia ’di ddeud wrtha fi, vol.14

Am mod i’n gwisgo ffrogiau?
Am mod i’n gwisgo sodlau?
Am mod i’n meiddio chwerthin weithiau?

Am mod i’n gwisgo colur?
Am mod i’n achosi dolur
wrth fynegi fy hun yn llawer mwy eglur
na chdi?

Neu os ti’n bod yn onast,
dio am fy mod i’n ddynas?

Darllenwch rhifyn 3 yma.
Dilynwch Llio ar Instagram yma.