Malan

Malan_CoverImageWebsite_ZineIssue4MYGM

Rhifyn 4! Erbyn i ni orffen rhannu cynnwys y rhifyn yma o zine Merched yn Gwneud Miwsig, mi fydd blwyddyn llawn wedi bod ers y rhifyn gyntaf oll. Malan yw curadur y rhifyn yma, sef artist newydd i’r sîn o Ogledd Cymru. Fe ddewisodd hi llond llaw o ferched creadigol sy’n ei hysbrydoli hi, i gynnwys yn y rhifyn a bu Elan Evans yn sgwrsio gyda hi am hynny, yn ogystal â’i datblygiad hi yn gerddorol.

Darllenwch rhifyn 4 yma.
Dilynwch Malan ar Instagram.