MARI ELIN

MariElin_CoverImage_Zine2MYGM

Mae Mari Elin yn guradur arddangosfeydd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ac yn llenwi ei hamser sbâr yn potsian â thamed o ’sgwennu ac arbrofi â phob math o gyfryngau celfyddydol, o ddarlunio i collage, crochenwaith a chreu inciau naturiol.

Dyma waith celf ganddi sy’n darlunio darn o ddawns a welir yn fideo y gân ‘Poetry’ gan HMS Morris – ewch i wylio’r fideo isod a dawnsiwch! 

Darllenwch rhifyn 2 yma.
Dilynwch Mari Elin ar Instagram.

Gwaith celf Mari Elin ar gyfer rhifyn 2 o zine Merched yn Gwneud Miwsig Gwaith celf Mari Elin ar gyfer rhifyn 2 o zine Merched yn Gwneud Miwsig