Merched yn Gwneud Miwsig: Y Podcast

WEB_CoverImage_PodcastMYGM
Elan Evans sydd yn holi menywod blaenllaw y sîn gerddoriaeth yng Nghymru.
Pennod 1: Y Gwefrau
30 mlynedd ers i’r Gwefrau ffrwydro ar sin gerddoriaeth Gymraeg Caerdydd, mae Beca a Gwenllian yn sgwrsio gydag Elan Evans am eu hamser byr yn un o bands fwyaf cŵl y 90au. Bu’r ddwy yn edrych nôl ar eu hatgofion niwlog o’r amser cyn ffonau symudol…o fod yn ffrindiau gorau yn Ysgol Glantaf, i ffurfio band a chwarae eu gigs cyntaf yn Clwb Ifor Bach, lle ffrwydrodd y sin roc Gymraeg.