Sadia Pineda

SadiaPineda_MYGC_ZineFeaturedImage

Artist, llenor a churadur annibynnol wedi ei lleoli yng Nghaerdydd yw Sadia Pineda Hameed. Mae hi’n gweithio gyda ffilm, gosodiad, ysgrifen a pherfformiad. Mae’n aml yn cydweithio gyda Beau W Beakhouse ac yn gyd-sefydlydd LUMIN, sef argraffiad, casgliad creadigol, prosiect curadurol a rhaglen radio. Mae ei hymarferiad yn archwilio trawma etifeddol a chyfunol; yn benodol, y ffyrdd cudd rydym yn ei drafod. Mae ganddi ddiddordeb yn y ffyrdd gall breuddwydio , cymundeb telepathig a rhannu cyfrinachau efallai weithredu fel ffurfiau o wrthsafiad ac fel strategaethau gwrth-wladfaol. Mae ei hymarferiad yn cael ei harwain gan deithio semiotig a chysylltiadol, a hyder yn y broses reddfol. 

Darllenwch zine Merched yn Gwneud Celf yma.
Dilynwch Sadia Pineda ar Instagram yma.

www.sadiaph.com