Dyma brisiau tocynnau Maes B 2019.

Tocyn Cyfnod (Gigs a Gwersylla)

Tan 30/06

O 01/07

Gwener / Sadwrn

£115

 £145

Sul / Llun

£100

 £125

Mawrth

£90

 £115

Mercher

£85

 £105

Iau

£70

 £85

Gwener

£50

 £65

Sadwrn

£30

 £35

Termau ac Amodau

Cyfyngiad Oedran : Rhaid i chi fod yn 16oed+ i fynychu Maes B.

Byddwn yn gofyn am brawf oedran ar gyfer tocynnau, felly sicrhewch for ID gyda chi.

Os nad ydych yn medru dangos ID pan gofynnir, byddwn yn gofyn i chi adael y safle.

Mae mathau dilys o ID yn cynnwys:

  • Trwydded yrru neu drwydded yrru dros dro gyfredol, gyda llun.
  • Pasbort dilys (dim llungopi). Ni dderbynnir unrhyw basbort sydd ddim yn gyfredol.
  • Cerdyn Cynllun Safonau Prawf Oedran (sy’n dangos hologram PASS).

Bydd dim ad-daliad i rhai sy’n trio mynychu dan oed, neu yn defnyddio’r math anghywir o ID.

Mae tocyn cyfnod Maes B yn cynnwys gwersylla ym Maes B, mynediad i gigs Maes B gyda’r nos, mynediad i Faes yr Eisteddfod, a’r bws wennol.