Beth yw Brwydr y Bandiau 2019?

Mae Brwydr y Bandiau yn bartneriaeth rhwng Eisteddfod Genedlaethol Cymru, a’r BBC ac yn ymgais i ddarganfod talent cerddoriaeth gyfoes Cymraeg newydd.

Bydd Brwydr y Bandiau 2019 yn cynnwys:

  • Gigs Rhanbarthol
  • Cyfnod Mentora i’r 6 gorau o’r Gigs Rhanbarthol
  • Rownd Derfynol ar Lwyfan y Maes yn Eisteddfod 2019

Bydd yr artist neu y band buddugol yn derbyn:

  • gwobr ariannol o £1,000 gan yr Eisteddfod
  • cyfle i berfformio set yn Maes B
  • sylw ar Radio Cymru
  • sesiwn Radio Cymru
  • erthygl nodwedd yn y Selar
  • ymddangosiad ar raglen Ochr 1 ar S4C
  • cyfle i’r band/artist buddugol berfformio mewn un neu fwy o gigs Mentrau Iaith

Bydd panel o Feirniaid yn penderfynu pwy fydd yn mynd drwodd o’r Gigs Rhanbarthol i’r Rownd Derfynol. Beirniaid 2019: Lewys Wyn, Rich Roberts a Gwenllian Anthony