Carlota Nóbrega

CarlotaNobrega_MYGC_ZineFeaturedImage

Yn ei gwaith, mae Carlota’n defnyddio’r gêm The Sims 4 i greu realiti amgen. Wedi’i rhyddhau o gorff a’i rhwystrau, mae’r artist yn gallu archwilio’r posibiliadau o fywyd arall.
Daw Carlota’n Super Sexy Lota, paentiwr cyfoethog sydd ag iselder, o Bridgeton Bay.

Trwy baentiadau a ffilmiau byr sy’n adrodd stori bywyd Super Sexy Lota,  mae Carlota’n cyfuno naratif personol, gan gyfeirio at ddiwylliant poblogaidd, ac estheteg sgleiniog hysbysebu fasnachol, sy’n adlewyrchu’n hiwmor, abswrdiaeth, a chymhlethdod seicolegol o’r byd go iawn ac o’i bywyd ei hun.

Darllenwch zine Merched yn Gwneud Celf yma.

Dilynwch Carlota Nóbrega ar Instagram yma.

www.supersexylota.com