Megg a Katie

Megg + Katie Lloyd Banner Image

Oedd Sian wir moen cynnwys rysait yn y rhifyn achos mae’n teimlo’n gryf bod bwyd a chreu bwyd yn fath o chrefft yn ei hun. Felly fe gofynnodd hi i berchennog caffi Ffika i gyfrannu un o’i hoff bethau i’w phobi. Dyma rysait Megg Lloyd, a’r dyluniadau gan ei chwaer Katie Lloyd.

Darllenwch rhifyn 3 yma.
Dilynwch Katie ar Instagram yma, a Ffika ar Instagram yma.

Cacen Lemwn & Leim & Rhosyn

Mae’r rysáit yma yn addas i’r teulu cyfan a neith nhw ddim coelio bod o’n fegan. Os ydych chi’n pobi hwn adref, tagiwch ni mewn llun ar y we. Diolch am ddarllen a mwynhewch eich ‘Ffika’. Bwytwch, yfwch, llawen fyddwch!

Rysait Cacen Lemwn Leim a Rhosyn gan Ffika